Etkinlik Yönetimi

Doğru ve etkin bir iletişim fark yaratır…

Etkinlik yönetimi, hedef kitlelere yönelik düzenlenen planlı aktivitelerdir. İç veya dış sosyal paydaşlarla temas sağlanan, içeriğin iletilmek istenen mesajlar doğrultusunda kurgulandığı, lansman, bayi toplantısı, fuar katılımı gibi faaliyetleri kapsar. Tüm aşamaları iş ve iletişim hedeflerine uygun kurgulanmış bir etkinlikle istenen mesajlar hedef kitlelere sağlıklı bir şekilde ulaştırılır.

BPR olarak, etkinlik öncesi, esnası ve sonrası süreçlerin (projelendirme, bütçelendirme, tasarım tedarik, planlama, operasyon, ölçme değerlendirme ) stratejik esaslara dayalı olarak, belirlenen hedefler doğrultusunda, planlı bir biçimde yürütülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlarız.

• Açılış davetleri
• Kuruluş yıldönümü kutlamaları
• Özel günlere yönelik kutlama organizasyonları,
• Kongre, seminer, konferans, panel organizasyonları,
• Bayi ve acente toplantıları, 
• Şirket, dernek ve vakıf yemekleri