Medya İlişkileri

Başarıya giden yolda iletişiminizin ne kadar "çok" değil ne derece "etkili" olduğu önemlidir.

Medya, kurumsal itibarın oluşturulmasını ve sürekliliğini sağlamaya çalışan kurumlar için vazgeçilmez bir araçtır. Medya ile olan ilişkilerini iyi organize eden kurumlar marka bilinirliğini artırmakta, kendisini en doğru şekilde ifade edebilmekte, rakipleri arasından sıyrılıp ilk akla gelen isim olma yolunda ilerlemektedir.

Medyanın bu etkin gücünden hareketle, BPR olarak çalıştığımız markalar ile medya arasında kurduğumuz köprünün sağlıklı, sürdürülebilir ve şeffaf olmasına büyük önem veriyoruz.

Medya ile kurulacak ilişkilerde temel stratejimizi; kişi, kurum ve kuruluşların kendilerini hedef kitlelere "doğru" anlatabilmeleri, "doğru mesajları", "doğru iletişim araç/yöntemleri" ile en etkin şekilde iletebilmeleri üzerine kuruyoruz.


Basın Danışmanlığı
• Medya stratejilerinin ve medya araçlarının belirlenmesi
• Basın toplantıları ve brifingler düzenlenmesi
• Basın Bültenlerinin hazırlanması ve dağıtımı
• Basın dosyalarının hazırlanması
• Basın gezileri ve aktivitelerinin düzenlenmesi
• Röportaj ve özel haberlerin planlanması ve uygulanması
• Medya Takibi