Yasal Uyarı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için önemli; bu sebeple kişisel verilerinizin korunması amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK" ya da “Kanun”) kapsamında şirketlerin uyması gereken usul ve esaslar ile hak ve özgürlükleriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgilendirme, Kanun’un 10. Maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Kişisel verilerinizin toplanma ve işlenme amaçları: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, sizlerden alınan kişisel bilgiler Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik usulleri çerçevesinde kaydedilebilecek, saklanabilecek, Kanun kapsamında belirtilen şartlarda işlenebilecektir. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz çeşitli kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ve elektronik ortamda temin edilebilir.

KVKK başta olmak üzere diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz amacıyla; faaliyet, amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı: KVKK uyarınca, sizlerden alınan ve Şirketimizce çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, hizmet verdiğimiz şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, tedarikçiler, ile faaliyetini yürüttüğümüz şirketler/ iş ortaklarımız, denetim şirketleri, yasal olarak paylaşılması gereken adli ve idari resmi kurumlar ile yasal sınırlamalar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında paylaşabilecek ve Kanunda belirtilen şartlarda Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

Güvenlik ve Saklama: Şirket’imiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, vermiş olduğunuz kişisel bilgiler silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirket veri akışlarından çıkarılabilecektir.

KVKK Gereği Haklarınız: Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak, KVKK’nın 11. maddesi gereği her zaman Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi alma, düzeltme/ değiştirme/ silme talebinde bulunma, vermiş olduğunuz veri işleme onayını geri alma, verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Herhangi bir zamanda, tarafımızca işlenen verinize ait işleme haklarından vazgeçebilir ya da verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. KVKK anlamında kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz için, online olarak web sitemiz veya mobil uygulamalarımız üzerinden veya doğrudan Şirketimiz çalışanları ile mesafeli iletişim kanalları ile yahut yüz yüze iletişime geçerek, paylaştığınız bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmektedir; aksi halde yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen tarafınıza ait olacaktır.