Liderlik İletişimi

Kurumların liderleri, kamuoyunun ve medyanın gözünde ürün ve hizmetler kadar önemlidir.

Kanaat önderlerinin kurumu refere etmeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının kurumu yanlarında görmek istemeleri, çalışanların kurumun gönüllü elçileri durumuna gelmeleri ve çalışılmak istenen bir kurum olmak gibi iş sonuçlar, lider iletişimi ile doğrudan ilgilidir.

ABD ve İngiltere’de yapılan araştırmalar, tek başına bir liderin, kurum itibarına etkisinin yüzde 50 seviyelerinde olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, liderin, kurumsal itibardan daha önemli bir işi olamaz. Kurumsal itibar kurumun kredibilitesini artırır, bu da likitidesini.

Bu kapsamda lider iletişimi; “kurumun hem iç, hem de dış çevrelerinde bu denli etkisi bulunan ‘lider’in iletişimini şansa bırakmayıp bir iletişim stratejisi çerçevesinde düzenli şekilde sürdürmek” olarak tanımlanabilir.