Kurum İçi İletişim

Tek ses, tek yürek olmak...

Çalışanlarının gönül bağıyla bağlı olmadığı bir markanın diğer hedef kitlelerle iletişiminde sorunlar her an kapıda demektir.

Kurum içi iletişim, çalışanların motivasyonunu artırıcı projeler geliştirmeyi ve çeşitli uygulamalarla kurumsal kültürü oluşturmayı hedefler. Kurum kültürünü inşa etmek, hedef kitleye karşı tek ses, tek yürek olmak demektir.

Kurum içi iletişim faaliyetleri kapsamında; kurumun misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejilerinin çalışanlar tarafından benimsenmesi ve çalışanların kurumun elçisi haline gelmeleri için uygun stratejilere ihtiyaç vardır. Gerçekleştirilen çalışmalarla kurumun iş ve iletişim hedeflerine ulaşmasında çalışanların inanç ve katılımlarının artması amaçlanır.