Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi

Doğru iletişim sizi zirveye taşır.

Günümüzde mal ve hizmet üretimi, birbirine rakip kuruluşlar tarafından yakın koşullarda yapılabiliyor.

Kurumsal iletişim, kurum içi ve dışında sürdürülecek iletişimin hedeflenen yönde geliştirilmesi ve bu amaçla iletişim ve tanıtım araçlarının tasarlanması, kullanılması, yönlendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla yürütülen stratejik faaliyetler bütünüdür.

BPR olarak, müşterilerimizin başarılı bir kurumsal kimlik kazanmaları ve o kimliği başarıyla sürdürmeleri için yürüttükleri tüm iletişim çalışmalarını kapsayan stratejik iletişim planları oluşturarak, bu plan dahilinde detaylı projeler geliştiriyor ve ilgili ölçümleri gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.

İtibar değerlidir.

"İtibar" her zaman değerli olmuştur. Fakat, özellikle bilgi ekonomisinde şirketlerin itibarı ve kurumsal kimliği giderek artan bir değer taşımaktadır.

Soyut değer olan itibar, uzun vadede somut değerler üretilmesine zemin hazırlar. İyi itibara sahip şirketler, ürünleri ve hizmetleri için daha yüksek fiyat talep edebilirler, sadık çalışanlara sahip olabilirler, kriz dönemlerini daha kolay atlatabilirler.

İşletmeye finansal açıdan, pazar açısından ve insan kaynakları açısından büyük değer katan itibarın; oluşturulması, korunması ve yönetilmesi için BPR olarak, etkin iletişim çalışmalarını müşterilerimiz için gerçekleştiriyoruz.