Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projeleri, kurumların genellikle faaliyet gösterdikleri alanlarda gerçekleştirdikleri projelerle (çevre, sağlık, eğitim, vb) ortaya çıksa da global bir gerekliliktir.

Bu projeler; markanın itibarı, bilinirliği ve tercih edilirliğine doğrudan etki eder. Doğru proje ürünün tercih edilirliğini, çalışanlarının projede bizzat yer almaları ise çalışanların aidiyet duygularını artırır. KSS projeleri, kuruluşun “kurumsal vatandaşlık” kriterlerini yerine getirdiği algısını yaratır ve markanın itibarı, bilinirliği, tercih edilirliğini pekiştirir.

Şirketlerin içinde bulundukları topluma olan duyarlılıklarını ifade eden KSS projeleri, hem şirketlere hem de topluma kazandırır.

BPR İletişim Danışmanlığı, müşterileri için KSS projeleri geliştirir ve bu projelerin iletişimini yönetir.